World wide shipping
Medicines from all over the world
We will help you find any drug in 24 hours
Prices for medicines are presented for informational purposes only

PREZISTA / ПРЕЗИСТА 600 MG 60 FTB. (Darunavir / Дарунавир)

In Stock
0 $
220 $
+
Description

Показання

Препарат Презиста® у комбінації з низькою дозою ритонавіру та іншими антиретровірусними лікарськими засобами показаний для лікування пацієнтів, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-1).

Препарат Презиста® 600 мг показаний:

 • для лікування інфекції ВІЛ-1 у дорослих пацієнтів, яким раніше вже застосовували антиретровірусне лікування, включаючи тих пацієнтів, які отримували інтенсивну антиретровірусну терапію;
 • для лікування інфекції ВІЛ-1 у дітей з масою тіла не менше 40 кг.

На початку лікування Презистою® одночасно з низькою дозою ритонавіру слід враховувати історію лікування кожного пацієнта та форми мутацій, асоційовані з різними антиретровірусними засобами. Слід керуватися результатами генотипного та фенотипного тестування (якщо це можливо) та історією лікування пацієнта при застосуванні Презисти®.

Features
 • Commercial name:
  Презиста
 • Сhemical name:
  Дарунавир
 • Dosage:
  600 mg
 • Quantity:
  60
 • Release form:
  Талетки
 • Производитель:
  GILEAD SCIENSES
Reviews
No reviews yet
Write Review
Name*
Email
Write a Review*