World wide shipping
Лекарства со всего мира
Поможем найти любой препарат за 24 часа
Цены на лекарства представлены с ознакомительной целью

Все препараты

+
+
+
+
+
+
+

Метастатический рак молочной железы (МРМЖ)

 Лекарственное средство Фесго показано для применения в комбинации с доцетакселом для лечения взрослых пациентов с НЕR2-положительным метастатическим раком молочной железы, которые ранее не получали предварительную анти-НЕR2 терапию или химиотерапию по поводу метастатического заболевания

В наличии
Цена: 2 266 грн
+
+
+
+
В наличии
Цена: 494 грн
+
+
+
+
+

Лікування дорослих пацієнтів із ревматоїдним артритом, що характеризується середнім та тяжким ступенем активності, за наявності непереносимості або недостатньої відповіді на метотрексат.

Лікування активного поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА) у дорослих та пацієнтів дитячого віку з масою тіла більше 40 кг.

+
+
+

Лікування остеопорозу у жінок в постменопаузальний період з підвищеним ризиком переломів. Продемонстровано зниження ризику вертебральних переломів, ефективність щодо запобігання переломів шийки стегна не встановлена.

+
В наличии
Цена: 3 502 грн
+
В наличии
Цена: 2 678 грн
+
В наличии
Цена: 18 540 грн
+
В наличии
Цена: 3 914 грн
+